سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی

Sort By:  

واحد تجاری ۲۲ متری-بزرگمهر

واحد تجاری ۲۲ متری-بزرگمهر
اجاره
بدون مقدار - اداریواحد تجاری - مغازه

واحد تجاری ۲۲ متری-بزرگمهر واقع در خیابان بزرگمهر در پاساژ بزرگمهر ، خوش ساخت با طراحی داخلی زیبا جهت اطلاعات بیشتر با وب سایت ملک تهران تماس بگیرید .

اطلاعات بيشتر
22 مترمربع1 پاركينگ

واحد تجاری ۲۲ متری – بزرگمهر

واحد تجاری ۲۲ متری – بزرگمهر
اجاره
بدون مقدار - واحد تجاری - مغازه

واحد تجاری ۲۲ متری واقع در خیابان بزرگمهر در پاساژ بزرگمهر ، خوش ساخت با طراحی داخلی زیبا جهت اطلاعات بیشتر با وب سایت ملک تهران تماس بگیرید .

اطلاعات بيشتر
22 مترمربع1 پاركينگ