ثبت ملک درخواستی

ثبت ملک درخواستی


ثبت ملک

ثبت ملک درخواستی

در قسمت ثبت ملک درخواستی شما می توانید با پر کردن فرم مربوطه نوع در خواست، توانایی مالی و تمامی ملاک ها و موارد مدنظر خود را برای ملک مورد نظر وارد کرده و بعد از ثبت درخواست تیم پشتیبانی ملک تهران با توجه به مدارک ارسالی از جانب شما برای تهیه ملک مورد نظر شما اقدام می نماید.

این روش برای افرادی مناسب است که وقت کمتری نسبت به سایرین برای جستجوی ملک مورد نظر خود را دارند و با ثبت ملک درخواستی سایت ملک تهران در کمک کردن به این عزیزان خود را موظف می داند.

ملک تهران